Organisatie

De orkestcommissie bestaat uit een zestal orkestleden en de dirigent. In deze commissie krijgen de commissieleden de kans om ervaring op te doen binnen allerlei verschillende facetten van het organiseren. Zo is er per taak een commissielid verantwoordelijk voor o.a. communicatie & public relations (PR), financiën, audio & video en logistieke ondersteuning. Tevens is er een aparte artistieke commissie die zorg draagt voor de artistieke invulling van de projecten. Het organiseren van een project verloopt aan de hand van een aantal modeldocumenten zoals een draaiboek en standaardbegroting. Daarnaast wordt de orkestcommissie ondersteund door de commissie Blaasmuziek van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.

Op dit moment is het BJPO bezig met het samenstellen van randvoorwaarden voor een natuurlijke doorstroming van commissieleden en dirigent zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft.

De huidige orkestcommissie bestaat uit Cas Mous, Lieve Reniers, Tessa Verdonschot, Brigit van de Ven, Ewoud Meertens, Vivian Ahout met Johan Smeulders als dirigent.