Organisatie

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit onbezoldigde bestuurders van zowel zeer ervaren als onervaren en leergierige aard. Op deze wijze wordt diversiteit en duurzaamheid gewaarborgd en uitgestraald. Het bestuur richt zich op de toekomstvisie, diversiteit en inclusie, sociale veiligheid, financiële zaken en netwerken, rekening houdend met relevante maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwingen. Daarnaast begeleidt het bestuur jonge, potentiële bestuurders, de projectleider en de commissieleden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • voorzitter Mieke ten Have;
  • penningmeester Frank Meertens;
  • secretaris Luuk Meeuwis;
  • algemeen bestuurslid Leonie Heezemans;
  • algemeen bestuurslid Nina Nederlof.

Orkestcommissie

Naast het bestuur is de orkestcommissie het uitvoerend orgaan binnen de stichting. Deze commissie, die bestaat uit de artistiek leider, de projectleider en enkele muzikanten uit het orkest, organiseert de projecten binnen de door het bestuur gestelde kaders. Invulling binnen deze kaders geschiedt met het begroten en uitvoeren van eigen, vernieuwende ideeën. Mede hierdoor krijgen de commissieleden de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot toekomstige generatie bestuurders.

De huidige orkestcommissie bestaat uit Johan Smeulders (artistiek leider), Vivian Ahout (projectleider), Cas Mous, Isa van der Zanden, Ewoud Meertens, Lieve Reniers, Brigit van de Ven en Tessa Verdonschot.