Privacyreglement

Het BJPO hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Als onderdeel van de BBM, houdt het BJPO zich aan het privacy reglement van de BBM.

Lees het privacyreglement van de BBM.