Het Winterconcert

Nadat het Winterconcert al eerder geprogrammeerd was, kwam het terug op de agenda. Met een vernieuwd programma werd een nieuwe draai gegeven we aan het concert.

Nadat het Winterconcert eerder helaas was afgelast door COVID-19, is het teruggekomen op de agenda! Met een vernieuwd programma werd er een draai aan het concert gegeven.

Samen met sopraan Franka van Dommelen heeft het BJPO, onder leiding van Johan Smeulders, een winterconcert gegeven in de serie ‘Muziek in de Cathrien’ in de prachtige St. Catharinakerk te Eindhoven.

Met de eerste noten van de trompettisten opende het concert krachtig met de compositie ‘Symphonic Overture‘ van James Barnes. Na de gevarieerde thema’s die langzaam en gelijkmatig opbouwen naar een grote climax in het werk ‘Russian Christmas Music‘ van Alfred Reed, kwam soliste Franka van Dommelen in actie.

Franka van Dommelen vervolgde, na het voltooien van haar opleidingen Solozang aan het Fontys Conservatorium te Tilburg en Musicaltheater aan de MusicAllFactory te Tilburg, haar studie middels de master Opera te Hamburg. Een prestigieuze opleiding waar zij haar zang- en acteervaardigheden verder verdiepte. Later voltooide zij haar tweede masterstudie Solozang te Tilburg.

Franka zong onder begeleiding van het BJPO het indringende werk ‘I Shall Love But Thee‘ van componist Jan van der Roost. Gezien de komende kerstdagen werd het concert afgesloten met het virtuoze ‘A Christmas Overture‘ van componist Nigel Hess.

Een geslaagd winterconcert op een prachtige locatie met een top soliste!

Gespeelde werken

I Shall Love But Thee

Componist: Jan van der Roost

Soliste: Franka van Dommelen

Symphonic Overture

Componist: James Barnes

A Christmas Overture

Componist: Nigel Hess

Russian Christmas Music

Componist: Alfred Reed